Categorie archieven: Natuurkunde HAVO

Usain Bolt: Een hoge topsnelheid

fet-usainbolt

Usain Bolt, onder andere olympisch recordhouder op de 100 en 200 meter, staat bekend om zijn hoge topsnelheid. Deze opgave gaat over het

In de sidebar hiernaast kun je zien hoe snel Usain Bolt is!

Het wereldrecord op de 100 meter, in handen van Usain Bolt, is 9,58 seconden. We gaan ervan uit dat de versnelling tijdens het eerste deel van de race constant is. De maximale snelheid die Usain Bolt haalt, is 43,2 km/h.

Inhoud Straling en energie (CE)

Onderwerpen die in deze categorie worden behandeld zijn:
-D e verschillende soorten ioniserende straling en hun eigenschappen beschrijven;
- Eenvoudige berekeningen maken waarbij de halveringstijd een rol speelt;
- Een vervalvergelijking van een radioactieve kern opstellen als gegeven is welke straling wordt
uitgezonden;
- De effecten bespreken van ioniserende straling op de mens en het milieu;
- Toepassing van ioniserende straling verklaren in industrie en techniek;
- Toepassingen noemen van beschermingsmaatregelen bij het gebruik van ioniserende straling in de gezondheidszorg en techniek;
- De werking van een kerncentrale verklaren;
- Voor- en nadelen noemen van het gebruik van kernenergie op grote schaal en in de hele wereld;
- De bijbehorende formules toepassen.

Inhoud Materie en energie (SE)

Onderwerpen die in deze categorie worden behandeld zijn:
- Eigenschappen van materie en energie beschrijven en met behulp van modellen beschrijven;
- De bijbehorende formules toepassen.

Inhoud Kracht, arbeid en energie (CE)

Onderwerpen die in deze categorie worden behandeld zijn:
- De eerste wet van Newton uitleggen aan de hand van voorbeelden;
- Met de tweede wet van Newton de resulterende kracht of de versnelling berekenen;
- De derde wet van Newton toepassen in eenvoudige situaties.
- Krachten op een systeem weergeven als vectoren en hiermee krachten berekenen in situaties van rust en constante snelheid;
- De grootheden noemen die een rol spelen bij het eenparig versnellen en vertragen van voertuigen en hiermee gegeven problemen oplossen;
- De wet van behoud van energie toepassen onder andere bij een vrije val, verticale worp omhoog;
- Berekeningen maken over kracht, arbeid en vermogen in situaties van voertuigen bij verschillende constante snelheden op een vlakke weg;
- De bijbehorende formules toepassen.

Inhoud Beweging (CE)

Onderwerpen die in deze categorie worden behandeld zijn:
- Plaats-tijd-diagrammen interpreteren;
- Snelheid-tijd-diagrammen interpreteren;
- Berekeningen maken bij een vrije val vanuit rust;
- De begrippen baansnelheid, omlooptijd en toerental toepassen bij een eenparig ronddraaiend voorwerp;
- De grootheden noemen die een rol spelen bij het eenparig versnellen van voertuigen en hiermee gegeven problemen oplossen;
- Problemen over de veiligheid in het verkeer oplossen, gebruikmakend van natuurkundige begrippen en relaties;
- De bijbehorende formules toepassen.