Tag Archieven: arbeid

Inhoud Kracht, arbeid en energie (CE)

Onderwerpen die in deze categorie worden behandeld zijn:
- De eerste wet van Newton uitleggen aan de hand van voorbeelden;
- Met de tweede wet van Newton de resulterende kracht of de versnelling berekenen;
- De derde wet van Newton toepassen in eenvoudige situaties.
- Krachten op een systeem weergeven als vectoren en hiermee krachten berekenen in situaties van rust en constante snelheid;
- De grootheden noemen die een rol spelen bij het eenparig versnellen en vertragen van voertuigen en hiermee gegeven problemen oplossen;
- De wet van behoud van energie toepassen onder andere bij een vrije val, verticale worp omhoog;
- Berekeningen maken over kracht, arbeid en vermogen in situaties van voertuigen bij verschillende constante snelheden op een vlakke weg;
- De bijbehorende formules toepassen.