Tag Archieven: beweging

Inhoud Beweging (CE)

Onderwerpen die in deze categorie worden behandeld zijn:
- Plaats-tijd-diagrammen interpreteren;
- Snelheid-tijd-diagrammen interpreteren;
- Berekeningen maken bij een vrije val vanuit rust;
- De begrippen baansnelheid, omlooptijd en toerental toepassen bij een eenparig ronddraaiend voorwerp;
- De grootheden noemen die een rol spelen bij het eenparig versnellen van voertuigen en hiermee gegeven problemen oplossen;
- Problemen over de veiligheid in het verkeer oplossen, gebruikmakend van natuurkundige begrippen en relaties;
- De bijbehorende formules toepassen.