Tag Archieven: concentratie

Inhoud Sturen van reacties (CE/SE)

Toepassingen (CE)

De kandidaat kan van een aantal typen reacties en processen aangeven wat de kenmerken ervan zijn en ze in vergelijkingen weergeven.

De kandidaat kan:
- Uit gegevens over een reactie/proces de beginstoffen en producten aangeven.
- Oplossen, indampen en chemische processen weergeven met behulp van formules en
reactievergelijkingen:
• molecuulformules;
• structuurformules;
• verhoudingsformules;
• ionen.
- Het rendement van een proces berekenen als fractie of percentage van de theoretische opbrengst, op basis van volledige omzetting.
- Aangeven dat door het beïnvloeden van de reactiesnelheid bij (industriële) processen een bepaald product kan worden verkregen of goedkoper kan worden geproduceerd.
- Aangeven wat een katalysator is:
• enzymen als biokatalysator.

Effecten tijdens het verloop van reacties (SE)

Dit subdomein wordt in het SE getoetst.

Reactiesnelheid en evenwichten (CE)

De kandidaat kan aangeven op welke wijze de ligging van een evenwicht kan worden beïnvloed.

De kandidaat kan:
- Met behulp van het ‘botsende-deeltjes-model’ uitleggen welke invloed concentratie, verdelingsgraad en temperatuur op de reactiesnelheid hebben.
- Aangeven wat in de scheikunde onder een evenwicht wordt verstaan:
• dynamisch evenwicht;
• homogeen evenwicht;
• heterogeen evenwicht;
• verdelingsevenwicht.
- Uitleggen dat door het onttrekken van een reactant een aflopende reactie ontstaat.

Rekenen aan reacties (CE)

De kandidaat kan chemische berekeningen uitvoeren.

De kandidaat kan:
- Van een aantal grootheden die specifiek zijn voor een deeltje of een stof aangeven wat ze betekenen en deze grootheden gebruiken in berekeningen:
• atoommassa;
• molecuulmassa;
• ionmassa;
• molaire massa;
• chemische hoeveelheid stof, eenheid mol.
- Van een aantal begrippen die worden gebruikt om een gehalte aan te geven uitleggen wat ze betekenen en er berekeningen mee uitvoeren:
• volumepercentage;
• massapercentage;
• concentratie in mol/L, molariteit.
- Chemische berekeningen uitvoeren:
• massapercentages in verbindingen;
• gehaltes in mengsels;
• massaverhouding bij reacties;
• molverhouding bij reacties;
• overmaat.