Tag Archieven: elektriciteit

Inhoud Elektriciteit en Magnetisme (CE/SE)

Elektrische stroom (CE)

De kandidaat kan elektrische schakelingen ontwerpen en analyseren.

De kandidaat kan:
- Schakelingen ontwerpen om lampen, elektromotoren, verwarmingselementen en sensoren op de juiste spanning te laten werken:
. schakelschema’s tekenen;
· spanningsbron;
. weerstanden in serie:
· weerstanden parallel;
· kortsluiting, smeltveiligheid;
· aarding, aardlekschakelaar;
· spanningsdeling.
- Spanning, stroom en weerstand bepalen aan de hand van gegeven grafieken, tabellen en formules:
· ohmse weerstanden;
· halfgeleiderdiode, LDR, NTC;
· gloeilamp, LED, verwarmingselement,
· soortelijke weerstand.
- Het vermogen en het rendement van energieomzettingen in een elektrische kring berekenen:
· elektrische energie;
· warmteontwikkeling;
· kWh-meter.
- De bijbehorende formules toepassen.

Inhoud Elektriciteit (CE)

Onderwerpen die in deze categorie worden behandeld zijn:
- Toepassingen van het gebruik van elektriciteit beschrijven, zoals opwekking van warmte en magnetische werking;
- Werken met elektrische schakelingen;
- Schema’s tekenen van elektrische schakelingen;
- Problemen oplossen met behulp van formules;
- De bijbehorende formules toepassen.