Tag Archieven: gezondheid

Inhoud Straling en energie (CE)

Onderwerpen die in deze categorie worden behandeld zijn:
-D e verschillende soorten ioniserende straling en hun eigenschappen beschrijven;
- Eenvoudige berekeningen maken waarbij de halveringstijd een rol speelt;
- Een vervalvergelijking van een radioactieve kern opstellen als gegeven is welke straling wordt
uitgezonden;
- De effecten bespreken van ioniserende straling op de mens en het milieu;
- Toepassing van ioniserende straling verklaren in industrie en techniek;
- Toepassingen noemen van beschermingsmaatregelen bij het gebruik van ioniserende straling in de gezondheidszorg en techniek;
- De werking van een kerncentrale verklaren;
- Voor- en nadelen noemen van het gebruik van kernenergie op grote schaal en in de hele wereld;
- De bijbehorende formules toepassen.