Tag Archieven: koolstofchemie

Inhoud Koolstofchemie (CE/SE)

Toepassingen van synthetische polymeren (SE)

De kandidaat kan verband leggen tussen de eigenschappen en toepassingen van een aantal synthetische polymeren.

Andere toepassingen van koolstofverbindingen (SE)

De kandidaat kan van koolstofverbindingen die als brandstof worden gebruikt de vorming en de effecten op het milieu toelichten en het gebruik van aardolie als grondstof voor chemische producten toelichten.