Tag Archieven: stroom

Inhoud Reacties en stroom (CE)

Redox als proces (CE)

De kandidaat kan de bouw en de werking van een elektrochemische cel en een elektrolyseopstelling beschrijven en methoden toelichten om corrosie te bestrijden.

De kandidaat kan:
- De schematische opbouw en de werking van een elektrochemische cel beschrijven gebruik makend van de begrippen:
• reductor, oxidator;
• halfreacties;
• elektrolyt-oplossing;
• positieve elektrode, negatieve elektrode;
• zoutbrug/membraan.
- De bouw en werking beschrijven van een elektrolyse-opstelling gebruik makend van de begrippen:
• reductor, oxidator;
• halfreacties;
• elektrolyt-oplossing;
• (on)aantastbare elektroden, positieve elektrode, negatieve elektrode.

Reacties (CE)

De kandidaat kan de namen en formules van een aantal reductoren en oxidatoren geven en met behulp van een tabel met halfreacties uitspraken doen over toepassingen van redoxreacties.

De kandidaat kan:
- Met behulp van een tabel met gegevens over de sterkte van oxidatoren en reductoren voorspellen of in een gegeven situatie een redoxreactie zal kunnen verlopen en daarin reductor en oxidator aanwijzen.
- Voor een redoxreactie tussen gegeven stoffen/deeltjes met behulp van een tabel aangeven welke halfreacties plaatsvinden en hieruit de vergelijking van de totaalreactie afleiden.
- Met behulp van een tabel met halfreacties en gegevens over de sterkte van oxidatoren en reductoren aangeven welke halfreacties plaatsvinden in een elektrochemische cel en hieruit de vergelijking van de totaalreactie afleiden.
- Met behulp van een tabel met halfreacties en gegevens over de sterkte van oxidatoren en reductoren aangeven welke halfreacties tijdens de elektrolyse van een oplossing verlopen bij de positieve en negatieve elektrode en hieruit de vergelijking van de totaalreactie afleiden.