Tag Archieven: structuur

Inhoud Stoffen, Structuur en Binding (CE/SE)

Processen/reacties (CE)

De kandidaat kan het oplossen en neerslaan van zouten beschrijven en aangeven voor welke doeleinden neerslagreacties kunnen worden toegepast.

De kandidaat kan:
- Met behulp van een oplosbaarheidstabel laten zien hoe via neerslagreacties:
• ionen uit een oplossing kunnen worden verwijderd;
• de aanwezigheid van bepaalde ionen kan worden aangetoond;
• een bepaald zout kan worden bereid;
• ionen in oplossing met elkaar kunnen reageren.
- Het oplossen van zouten in water beschrijven als het uiteenvallen van het kristalrooster en hydratatie van ionen.