Tag Archieven: trillingen

Inhoud Trillingen en golven (CE)

Onderwerpen die in deze categorie worden behandeld zijn:
- Uit de uitwijking-tijd-grafiek van een mechanische of elektrische trilling de trillingstijd, frequentie, amplitude en het soort trilling (harmonisch of niet) bepalen;
- Het ontstaan van een harmonische trilling met een vaste eigenfrequentie uitleggen als gevolg van een krachtwerking in de richting van de evenwichtsstand, evenredig met de uitwijking;
- De uitbreiding van geluid en licht in de vorm van lopende golven beschrijven;
- Versterking en verzwakking van geluid door interferentie in verband brengen met faseverschillen;
- Het verschijnsel resonantie verklaren;
- Een overzicht geven van het elektromagnetisch spectrum met voorbeelden en toepassingen;
- De bijbehorende formules toepassen.